Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 26/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 5400.6 500GB cho anh Tùng(o965405843). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi lại 100% dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *