Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 26/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 5400.6 500GB cho anh Tùng (O965405843). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi lại 100% dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *