Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 27/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Kiên (O949936998). Nguyên nhân ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *