Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 01/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB 7200.12 cho anh Tưởng(o985420305). Ổ không nhận. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *