Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 5/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LM012  cho anh Đức (O916566886). Ổ cứng không nhận. Nguyên nhân hỏng đầu đọc, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi 100%.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *