Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi cơ

Ngày 09/6/2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Thắng – 09870xx475. Ổ cứng Seagate 500GB model ST500DM002 đang trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi kiểm tra kỹ thuật viên xác định ổ đang bị chết cơ, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại thành công toàn bộ dữ liệu và tiến hành bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button