Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB xóa nhầm

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB xóa nhầm

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB xóa nhầm
Rate this post

Ngày 18/3/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Long (O1262200000). Hard drive Seagate 500GB mất data do xóa nhầm. Dữ liệu được recover thành công và bàn giao cho khách hàng .

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *