Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.4 mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.4 mất dữ liệu
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb, dòng 7200.4_500 vào ngày 16/6/2016. Ổ cứng  mang tới bị mất dữ liệu, sau khi kiểm tra ổ cứng bị bad sector. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho Anh Đức – 0966997547

4971-Duc-Seagate-500Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *