Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 750GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 750GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 25/7/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 750GB model: ST9750420AS cho chị Thúy (o934617367). Ổ cứng của khách hàng mang đến trong tình trạng treo đơ. Qua kiểm tra xác định ổ cứng  bị lỗi đầu từ. Chúng tôi tiến hành phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho chị Thúy.

lấy lại dữ liệu ST9750420AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *