Lấy lại dữ liệu ổ cứng seagate 750GB

Lấy lại dữ liệu ổ cứng seagate 750GB
5 (100%) 2 votes

Ngày 22/5/2017 lấy lại dữ liệu cho khách hàng ở Vĩnh Phúc là anh Tú (O989992838). Ổ cứng Seagate 750GB model: ST750LM022. Theo yêu cầu của khách hàng, kỹ thuật công ty chúng tôi đã cứu thành công và bàn giao đầy đủ cho anh.

lấy lại dữ liệu seagate 750GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *