Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 80Gb bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate mang trực tiếp tới công ty trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi kiểm tra nguyên nhân chủ yếu là do ổ bị chết cơ. Ngày 15/01/2016 toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho anh Quân ở Bắc Ninh – 0983112358. Ổ cứng Seagate 80Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button