Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 13/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.10 80GBcho anh Hùng (O966838405). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB chết cơ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *