Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB ghost nhầm

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB ghost nhầm

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB ghost nhầm
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB cho anh Việt (o936424669) ngày 2/7/2016. Ổ cứng bị mất dữ liệu do ghost nhầm nên toàn bộ phân vùng bị gộp lại thành 1. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu Seagate 80GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *