Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 250GB

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 250GB
Rate this post

– Ngày 19/01/2017  lấy lại data cho khách hàng (O982409209). Hdd seagate 250Gb model: ST250DM000. Nguyên nhân đầu từ lỗi, tất cả dữ liệu được khôi phục thành công sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *