Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng
Rate this post

Ổ cứng  dung lượng 500Gb được mang tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate. Ổ cứng mang tới trong tình trạng không kết nối được vào máy tính. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do bị hỏng đầu từ. Ngày 23/03/2016 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho anh Thành – 0975525245.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *