Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận
Rate this post

Anh Vương ở Quảng Ninh – 0979781911 mang ổ cứng tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB mang tới trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu từ. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng vào ngày 01/04/2016

lấy lại dữ liệu Seagate 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *