Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi đầu từ
Rate this post

Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 được gửi lên trong tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu từ. Ngày 23/04/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate. Khách hàng ở Hưng Yên – 0975785062 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Lấy lại dữ liệu ST500DM002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *