Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi không nhận
Rate this post

Ổ cứng dung lượng 160Gb được mang tới công ty trong tình trạng lỗi không nhận ổ. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị lỗi đầu từ. Chung tôi tiến hành khôi phục và bàn giao dữ liệu vào ngày 01/02/2016 cho anh Thỏa – 0988592254.

lay lai du lieu 1.2.06 Seagate 160Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *