Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate máy bàn hỏng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate máy bàn hỏng
Rate this post

Ổ cứng 500GB model: ST500DM002 mang tới trong tình trạng ổ cứng không nhận, kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate máy bàn vào ngày 18/04/2016. Sau khi dữ liệu được phục hồi 100% công ty đã bàn giao lại cho anh Ngời – 0985874040

lấy lại dữ liệu ST500DM002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *