Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng SSD 128GB bị hỏng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng SSD 128GB bị hỏng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng SSD 128GB bị hỏng
Rate this post

– Ngày 02/01/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng SSD 128GB cho anh Huy(O963129001). Nguyên nhân ổ cứng SSD hỏng. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng SSD 128GB bị hỏng

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *