Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1 TB đánh rơi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1 TB đánh rơi
Rate this post

Ngày 20/4/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Toàn (O973971139). Hard drive Toshiba 1TB model: DT01ACA100. Nguyên nhân ổ cứng đánh bị rơi , chết cơ, đầu đọc hỏng . Data được khôi phục lại thành công sau 2 ngày

Lấy lại dữ liệu DT01ACA100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *