Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB Bad Sector

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB Bad Sector
Rate this post

– Ngày 05/11/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Linh – o1647088251. Ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ02ABF100. Máy bị treo Va đập mạnh, bad sector nặng. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *