Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB Bad Sector

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB Bad Sector
Rate this post

– Ngày 1/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABD100 cho anh Long (O989204270). Tình trạng không truy cập được dữ liệu do va chạm mạnh dẫn đến làm ổ Bad Sector. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB Bad Sector

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *