Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 16/11/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABF050 cho anh Hải (O1677866444). Mất dữ liệu, không rõ nguyên nhân. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục ngay trong ngày và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *