Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 8/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB model: MH2250BH cho khách hàng (o90474757x).  Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng ổ không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ chết cơ, đĩa xước do kiến chui vào trong. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *