Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB đầu từ hỏng

5.0
01

Ngày 16-3-2018 lấy lại dữ liệu cho anh Long – Bắc Ninh SĐT 09874xx868. Ổ cứng Toshiba 250GB, model: ST250DM000 không nhận. Kiểm tra xác định bị hỏng đầu từ. Dữ liệu được công ty lấy lại tất cả và tiến hành bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

16-3 seagate 250GB đầu từ hỏng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button