Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 320Gb chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 320Gb chết cơ
Rate this post

Sau 1 ngày công ty đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho anh Trọng – 01649844567. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3265GSX vào ngày 13/05/2016. Hiện tượng ổ cứng đột ngột không nhận. Nguyên nhân bị chết cơ.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 320Gb chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *