Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 12/11/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3265GSX cho anh Lập (O972366879). Tình trạng ổ không nhận do làm rơi khi đang dùng. Qua kiểm tra xác định hỏng đầu từ, đĩa xước. Dữ liệu được phục hồi  100% cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *