Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 4TB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 4TB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 20/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 4Tb cho khách hàng (O984616203). Tình trạng ổ cứng camera format mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *