Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 4TB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 4TB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 4TB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 20/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 4Tb cho khách hàng(o984616203). Tình trạng ổ cứng camera format mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

 

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *