Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB cài win mất dữ liệu

Ngày 11/6/2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Thái – 09430xx881. HDD laptop Toshiba500GB model MQ01ABF050M bị mất dữ liệu. Nguyên nhân do người dùng thao tác Reset Win 10 khiến cho các phân vùng bị gộp lại, đồng thời ổ cứng đang trong tình trạng bị bad sector. Toàn bộ data được công ty lấy lại thành công và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button