Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 10/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: HTS5450 cho anh Chiến (O912294044). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB đầu từ lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *