Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 10/2/2017 lấy lại data ổ cứng cho anh Chiến (O973159706). Ổ cứng laptop Toshiba 500GB model: MQ01ABF050 mang đến trong tình trạng bị lỗi đầu từ. Toàn vẹn dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *