Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 640GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 640GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 9/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 640GB model: MK6459GSX cho anh Hà (o912159603). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng ổ không hoạt động. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 2 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 640GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *