Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba do ghost nhầm

5/5 - (1 vote)

Ngày 5/9/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba do ghost nhầm cho anh Hồng – (O90448x447). Nhận định cụ thể, Ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3265GSXN trong tình trạng bị mất dữ liệu do ghost nhầm. Data đã được cứu lại và bàn giao cho anh Hồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button