Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba hỏng cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba hỏng cơ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500Gb sau 24h làm việc cho anh Dũng – 0948455071. Ổ cứng khách hàng mang tới trong tình trạng bị hỏng cơ. Ngày 27/01/2016 công ty bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *