Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba kêu lẹt xẹt

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba kêu lẹt xẹt
Rate this post

Hiện tượng ổ cứng không nhận phát ra tiếng kêu lẹt xẹt. Nguyên nhân ổ cứng chết cơ. Khách hàng đề nghị lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB modeL: MK5059GSXP. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho anh Sơn – 0987518989 vào ngày 11/03//2016

lấy lại dữ liệu 11.3.06.MK5059GSXP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *