Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba không nhận
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5076GSX vào ngày 11/6/2016. Tình trạng ổ cứng đột nhiên không nhìn thấy dữ liệu. Dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao cho anh Vũ – 0973016993.

lấy lại dữ liệu MK5076GSX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *