Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba không nhận
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5076GSX vào ngày 11/6/2016. Tình trạng ổ cứng đột nhiên không nhìn thấy dữ liệu. Dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao cho anh Vũ – 0973016993.

lấy lại dữ liệu MK5076GSX

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *