Lấy lại dữ liệu ổ cứng WD 40GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng WD 40GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 23/01/2017 lấy lại data ổ cứng Western cho anh Dũng (O1234680333). Ổ cứng máy tính Western 40Gb (Model: WD400) chết cơ. Data được cứu và bàn giao cho quý khách ngay trong ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *