Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị chết cơ
5 (100%) 3 votes

– Ngày 25/7/2017  lấy lại dữ liệu cho anh Phú (O1686853400). Sau khi kỹ thuật công ty chúng tôi kiểm tra, đã xác định nguyên nhân Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS của anh bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu của khách hàng được recover lại hoàn toàn.

Lấy lại dữ liệu-Western

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *