Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB cài lại Windows mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB cài lại Windows mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 14/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EZEZ  cho chị Hương (O973389162). Nguyên nhân Ổ bad sector, cài lại win mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại được 100% dữ liệu cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *