Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ
Rate this post

– Ngày 24/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVM cho anh A Quân (O983397273). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng ổ không hoạt động. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân ổ chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *