Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ
Rate this post

– Ngày 8/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW cho Khách hàng (O978663396). Do khách hàng đánh rơi ổ và ổ không hoạt động được. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *