Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ
Rate this post

– Ngày 22/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX cho chị Dung (O975296685). Nguyên nhân ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *