Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 30/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EZEX cho anh Hùng (O945722286). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác nhận đầu từ lỗi, đĩa kém. Ngay trong ngày dữ liệu được khôi phục hoàn toàn cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *