Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 14/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX cho anh Sỹ (O973392888). Nguyên nhân ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém.  Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *