Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 18/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JPVX cho anh Hải (O1645238386). Nguyên nhân do đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *