Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu đọc
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng di dộng Western 1Tb, model: WD10JMVW cho chị Dung  (o936438686) ngày 16/7/2016. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không hoạt đông. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu đọc. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu WD10JMVW

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *