Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 25/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW cho anh Tuấn Anh (O1677602628). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *