Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EARS vào ngày 02/06/2016. Nguyên nhân do ổ cứng bị hỏng ¼ đầu từ. Sau 24h làm việc công ty đã bàn giao dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0973301085.

lấy lại dữ liệu WD10EARS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *