Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB bị Virus mã hóa dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB bị Virus mã hóa dữ liệu
Rate this post

– Ngày 4/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Lượng (O981096336). Nguyên nhân do Virus mã hóa dữ liệu. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại được 100% dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *