Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 29/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Vịnh (O1685969232). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi lại tất cả dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *